Đóng cọc bê tông kè sông Tiền Hải – Thái Bình

XayDungNenMong.com thi công đóng cọc bê tông bằng búa rung gắn trên máy xúc làm kè sông tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đóng cọc bê tông kè sông Tiền Hải - Thái Bình

Đóng cọc bê tông kè sông Tiền Hải - Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *