Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương

Xây dựng nền móng đã thực hiện dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hạng mục ép cọc bê tông bằng búa đóng cọc gắn trên máy xúc.

Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương

Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương-1 Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương-2 Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương-3 Dự án cầu cảng thị xã Chí Linh, Hải Dương-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *