Đóng cọc BTCT cầu Cảng tại Chí Linh, Hải Dương

Video mô tả quá trình đóng cọc bê tông cốt thép tại dự án cầu Cảng Thị xã Chí Linh – Hải Dương.

Quý khách cần thi công đóng cọc BTCT vui lòng liên hệ: 0961394633. Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *