Móng cọc phân tích và thiết kế – Ts. Vũ Công Ngữ

Móng cọc – Phân tích và thiết kế là cuốn sách có kiến thức: dự báo sức chịu tải của cọc, tính toán đồng thời cọc – nền đất, thí nghiệm cọc.


Download (Tải về) file pdf Móng cọc phân tích và thiết kế – Vũ Công Ngữ bằng cách click vào: https://drive.google.com/file/d/1T66s5q0AASdp-CjoS48IFBg9RtiHRzJP/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *