Đóng cọc bê tông 250×250 kè Sông Kim Ngưu, Kim Động, Hưng Yên

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cọc bê tông 250×250 kè Sông Kim Ngưu, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:
Đóng cọc bê tông 250x250 kè Sông Kim Ngưu, Kim Động, Hưng Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *