Đóng cọc bê tông 450×450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cọc bê tông 450×450 bằng búa diesel 4.6 tấn. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cọc bê tông 450x450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Đóng cọc bê tông 450x450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Đóng cọc bê tông 450x450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Đóng cọc bê tông 450x450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Đóng cọc bê tông 450x450 bằng búa diesel 4.6 tấn

One thought on “Đóng cọc bê tông 450×450 bằng búa diesel 4.6 tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *