Đóng cừ larsen dài 12m tại dự án Intercontinental Hạ Long, Quảng Ninh

Xây Dựng Nền Móng tiến hành thi công hạng mục đóng cừ larsen dài 12m tại dự án Intercontinental thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Dưới đây là video thực tế quá trình:


Và hình ảnh được chụp lại:
Đóng cừ larsen dài 12m tại dự án Intercontinental Hạ Long, Quảng Ninh

Đóng cừ larsen dài 12m tại dự án Intercontinental Hạ Long, Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *