Đóng nhổ cừ Larsen 9m, dự án thu hồi nước thải Quảng Bình

Xây Dựng Nền Móng tiến hành thi công đóng cừ larsen dài 9m tại dự án thu hồi nước thải, tỉnh Quảng Bình.

Đóng nhổ cừ Larsen 9m, dự án thu hồi nước thải Quảng Bình

Đóng nhổ cừ Larsen 9m, dự án thu hồi nước thải Quảng Bình

Đóng nhổ cừ Larsen 9m, dự án thu hồi nước thải Quảng Bình

Đóng nhổ cừ Larsen 9m, dự án thu hồi nước thải Quảng Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.