Đóng cừ Larsen VI dài 16m cảng Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cừ Larsen VI dài 16m cảng Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cừ Larsen VI dài 16m cảng Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Đóng cừ Larsen VI dài 16m cảng Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *