Đóng cừ larsen 16m kết hợp khoan dẫn tại nhà máy Amrko Khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cừ larsen 16m kết hợp khoan dẫn tại nhà máy Amrko Khu công nghiệp Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cừ larsen 16m kết hợp khoan dẫn tại nhà máy Amrko Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

Đóng cừ larsen 16m kết hợp khoan dẫn tại nhà máy Amrko Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

Đóng cừ larsen 16m kết hợp khoan dẫn tại nhà máy Amrko Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *