Đóng cừ Larsen 8m tại Khoái Châu – Hưng Yên

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cừ Larsen 8m tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cừ Larsen 8m tại Khoái Châu - Hưng Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *