Giáo trình Cơ Học Đất – Đại học Thủy Lợi

Giáo trình Cơ Học Đất này được dùng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho sinh viên các ngành của trường Đại học Thủy lợi.

Và dùng làm tài liệu tham khảo cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành công trình thủy lợi và chuyên ngành địa kỹ thuật.

Biên soạn giáo trình: GS. TSKH Cao Văn Chí – PGS. TS Trịnh Văn Cương. Nhà xuất bản Xây Dựng.

Download (Tải về) file pdf Giáo trình Cơ Học Đất – Cao Văn Chí bằng cách click vào: https://drive.google.com/file/d/1ZdAMvDkNHWWxxAXrE90MeFev-QGN-3Rt/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.