Giáo trình Nền Móng – Châu Ngọc Ẩn

Sách Giáo trình Nền Móng – Châu Ngọc Ẩn, nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2002.

Nội dung bao gồm các chương: Khái niệm nền móng; sức chịu tải đứng, ngang của cọc; gia cố nền đất.

Download (Tải về) file pdf Giáo trình Nền Móng – Châu Ngọc Ẩn bằng cách click vào: https://drive.google.com/file/d/1SeQeu2nQvB9dgmGESTLZj-9IgP8dpwOe/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.