Phân tích và tính toán móng cọc – Võ Phán

Phân tích và tính toán móng cọc là cuốn sách dùng thể tham khảo để tra cứu tính toán móng cọc, cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi.

Tác giả: Võ Phán – Hoàng Thế Thao

Nội dung:

Chương 1: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG CỌC

1.1 Cơ sở lý thuyết

1.2 Ví dụ tính toán

Chương 2: MÓNG COC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHẾ TẠO SẴN

2.1 Nguyên tắc cơ bản trong tính toán

2.2 Sức chịu tải của cọc dơn

2.3 Xác định số lượng cọc và bố trí trong cọc

2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc

2.5 Ước lượng độ lún của móng cọc

2.6 kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu cọc và dựng cọc

2.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang

2.8 Cơ sở xác định chiều cao đài cọc.

2.9 Tính toán cốt thép cho đài

Chương 3: MÓNG COC KHOAN NHỒI VÀ BA-RÉT

3.1 Móng cọc khoan nhồi

3.2 Móng cọc ba-rét (barrette)

Chương 4: MÓNG COC BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC

4.1 Tổng quan về cọc bê tông ứng suất trước

4.2 Công nghệ sản xuất

4.3 Sức chịu tải của cọc

4.4 Phương pháp thử để kiểm tra chất lượng cọc

Chương 5: MA SÁT ÂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC

5.1 Tổng quan về hiện tượng ma sát âm

5.2 Tính toán sức chịu tải của cọc có xét đến ma sát âm

5.3 Các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của ma sát âm

Chương 6: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI VÀ CHẤT LƯƠNG CỌC

6.1 Giới thiệu chung

6.2 Thí nghiệm nén tĩnh cọc

6.3 Thí nghiệm osterberg

6.4 Thí nghiệm thử động biến dạng lớn (pda-pile dynamic analysis)

6.5 Thí nghiệm biến dạng nhỏ (P.I.T)

6.6 Thí nghiệm siêu âm đánh giá độ đồng nhất của cọc khoan nhồi (sonic test)

Download (Tải về) file pdf Phân tích và tính toán móng cọc – Võ Phán bằng cách click vào: https://drive.google.com/file/d/1WHrO0LMWYJDFswuyCQhVt5L7QLcwnGOh/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.