Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10318:2014

TCVN 10318:2014 là tiêu chuẩn quy định những vấn đề về thi công và nghiệm thu công tác thi công Cọc ống thép và Cọc ván ống thép.

Tiêu chuẩn Việt Nam 10318:2014 áp dụng trong xây dựng công trình cảng; trong xây dựng các công trình thủy công có chức năng tương tự trong nhà máy đóng tàu, công trình đường thủy và công trình biển.

Đọc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10318:2014

Tải về TCVN 10318:2014

Các bạn có thể tải về file TCVN 10318:2014 về Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác thi công Cọc ống thép và Cọc ván ống thép thu dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *