Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 công tác đất – thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4447:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 công tác đất - thi công và nghiệm thu

Tóm tắt Nội dung TCVN 4447:2012

Tài liệu “TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU” quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô, phương pháp ướt, và phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

Đối với những công trình thủy lợi, giao thông vận tải, bưu điện, đường dây và trạm khai thác mỏ, dầu khí, công nghiệp, dân dụng, cần tuân theo các quy định của tiêu chuẩn chuyên ngành.

Tài liệu cũng quy định các tài liệu cần thiết để lập thiết kế tổ chức xây dựng các công trình đất, bao gồm thiết kế kỹ thuật công trình, bình đồ khu vực xây dựng, các mặt cắt dọc công trình, bảng thống kê khối lượng công tác đất, và tình hình địa chất, địa chất thủy văn và khí tượng thủy văn của toàn bộ khu vực công trình.

Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập đến các yêu cầu về khảo sát địa chất công trình, quy định về việc sử dụng phương pháp cơ giới thi công thủy lực, quản lý nước thải và đất thải, lựa chọn nhóm máy đồng bộ để thi công đất, và các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi thi công.

Download (Tải về) file pdf TCVN 4447:2012 bằng cách click vào: TCVN 4447:2012 công tác đất – thi công và nghiệm thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *