Đóng cọc bê tông khu vực đất cứng

Phương án ép cọc bê tông không khả thi: – Nền đất quá cứng, nền đất có lớp cát dày trên mặt, cọc không thể xuyên qua mà cần làm móng sâu thì không dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *