Đóng cọc bê tông 250×250 cầu Nét Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông 250×250 cho dự án thi công cầu Nét Bắc Ninh bằng búa kẹp cọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *