Dự án ở mở rộng mỏ Ninh Bình

Dự án ở mở rộng con đường đi vào khai thác mỏ tại Ninh Bình được thi công bởi công ty Xây Dựng Nền Móng với hạng mục đóng cọc bê tông bằng búa rung.

Dự án ở mở rộng mỏ Ninh Bình

Dự án ở mở rộng mỏ Ninh Bình-1

Dự án ở mở rộng mỏ Ninh Bình-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.