TCVN 9394:2012 – Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012 về đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu là tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng trong thi công đóng cọc bê tông cốt thép.

TCVN 9394:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9394:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9394:2012 áp dụng cho tiêu chuẩn đóng cọc bê tông và tiêu chuẩn ép cọc cừ Larsen hiện hành.

Đọc TCVN 9394:2012

Tải về TCVN 9394:2012

Các bạn có thể tải về file TCVN 9394:2012 về tiêu chuẩn Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *