Định mức, tiêu chuẩn đóng cừ Larsen

Định mức đóng cừ Larsen, tiêu chuẩn đóng cừ Larsen được quy định như thế nào? Phải áp dụng ra sao khi thi công đóng nhổ cừ Larsen bằng búa rung?

Trả lời: Khi đóng nhổ cừ Larsen bằng búa rung chúng ta phải áp dụng định mức đóng cừ Larsen bằng búa rung dưới đây:

1. Định mức dự toán công tác đóng cọc larsen (cọc ván thép) trên mặt đất mã hiệu AC.22100 tại Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Đối với đoạn cọc không ngập đất, hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng.

2. Định mức dự toán công tác nhổ cọc cừ larsen bằng búa rung, cần cẩu mã hiệu AC.23200 tại Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tính cho 100m cọc nhổ lên, không phân biệt đoạn cọc ngập đất hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *