Đóng cọc bê tông 250×250 bờ Kè cảng Sóc Sơn – Hà Nội

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cọc bê tông 250×250 bờ Kè cảng Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cọc bê tông 250x250 bờ Kè cảng Sóc Sơn - Hà Nội

Đóng cọc bê tông 250x250 bờ Kè cảng Sóc Sơn - Hà Nội

Đóng cọc bê tông 250x250 bờ Kè cảng Sóc Sơn - Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *