Đóng cọc Bê tông D300 Mố cảng – Hòa Bình

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cọc Bê tông D300 Mố cảng – tỉnh Hòa Bình. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cọc Bê tông D300 Mố cảng - Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *