Đóng cọc bê tông 350×350 tại cảng Sơn Tây – Hà Nội

Xaydungnenmong.com tiến hành đóng cọc bê tông 350×350 tại cảng Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh ghi lại:

Đóng cọc bê tông 350x350 tại cảng Sơn Tây - Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *