Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn – Bắc Ninh

Tiến hành đóng ép cọc bê tông bằng búa rung gắn trên máy xúc gia cố kênh nhân tạo tại thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông gia cố kênh nhân tạo Từ Sơn - Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *