Đóng cọc bê tông kè chắn đất tại Hồng Nam – Hưng Yên

XayDungNenMong.com đóng ép cọc bê tông bằng búa rung gắn trên máy xúc làm kè chắn đất tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên.

Đóng cọc bê tông kè chắn đất tại Hồng Nam - Hưng Yên

Đóng cọc bê tông kè chắn đất tại Hồng Nam - Hưng Yên

Đóng cọc bê tông kè chắn đất tại Hồng Nam - Hưng Yên

Đóng cọc bê tông kè chắn đất tại Hồng Nam - Hưng Yên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *