Đóng cọc bê tông 250×250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Xây Dựng Nền Móng tiến hành hạng mục thi công đóng cọc bê tông 250×250 cứng hoá kênh Đồng Khởi, thành phố Bắc Ninh.

Dưới đây là video thực tế quá trình:


Và hình ảnh được chụp lại:
Đóng cọc bê tông 250x250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông 250x250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông 250x250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông 250x250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Đóng cọc bê tông 250x250 kênh Đồng Khởi, Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *