Đóng nhổ cừ larsen dự án thoát nước thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Xây Dựng Nền Móng tiến hành đóng nhổ cừ larsen bằng búa rung gắn trên máy xúc làm kè chắn đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đóng nhổ cừ larsen dự án thoát nước thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Đóng nhổ cừ larsen dự án thoát nước thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Đóng nhổ cừ larsen dự án thoát nước thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Đóng nhổ cừ larsen dự án thoát nước thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *